Statistik

Antalet avverkade highpoints per 2013-10-01
 

Objekt

Antal

Besökta

% besökta

Län 21 16 76
Landskap 25 15 60
Kommuner 290 157 54
SUMMA 336 188 56
       
Varav      
- Svealand 96 76 79
- Götaland 140 76 54
- Norrland 54 5 9
       
Varav      
- Sörmland 9 9 100
- Östergötland 13 13 100
- Västmanland 10 10 100
- Blekinge 5 5 100
- Stockholm 26 26 100
- Uppsala 8 8 100
- Kalmar 12 12 100
- Örebro 12 12 100
- Kronoberg 8 6 75
- Jönköping 13 9 69
- Västernorrland 7 4 57
- Skåne 33 18 55
- Västra Götaland 49 22 45
- Värmland 16 7 44
- Dalarna 15 6 40
- Halland 6 2 33
- Gävleborg 10 1 10
- Gotland 1 0 0
- Västerbotten 15 0 0
- Jämtland 8 0 0
- Norrbotten 14 0 0