Spelreglerna
Spelreglerna för vad som är ett godkänt besök på en highpoint kommer naturligtvis från USA. Så här definieras ett lyckat besök på en highpoint.
  • Målet är att uppnå högsta "naturliga punkten." Även om en konstruktioner lagts på toppen, är målet att stå ovanpå högsta "naturliga punkten."
  • Om det naturliga höjdpunkten är täckt med en struktur och denna struktur är tillgänglig, även i begränsad omfattning, är målet att stå på konstruktionen så att man kommer den förmodade höjdpunkten. Om strukturen är helt otillgänglig - t.ex. en militärbas eller privat egendom - är målet är att nå den högsta tillgängliga naturliga punkten. I
  • Vägen till toppen - vandring, klättring, linbana, helikopter eller dylikt - är alla godkända sätt att nå punkten. Varje individ måste avgöra vad som är "good sport". Många föredra att nå höjdpunkten av eget kraft, men målet med highpointing är att nå högsta punkten - vägen dit är ett personligt val.

Nöjesgrad
Hur kul var det att gå upp på en viss topp? För att få en hum om det är värt besväret så har vi infört en betygssättning av respektive highpoint.

Vandringen, 0-5 poäng
En trevlig led eller stig förhöjer nöjet jämfört att behöva rassla rakt genom ett kalhygge.

Toppkänslan, 0-5 poäng
Det ska kännas att det är en topp man är på väg upp på. Den behöver inte vara den högsta och den behöver inte vara brant. Men man ska få en känsla av att det faktiskt sluttar uppåt.

Utsikten, 0-5 poäng
Exakt från själva toppen ska det finnas bra utsikt. Du ska inte behöva gå nedår eller åt sidan för att hitta utsikten, utan från själva toppen ska den breda ut sig.

Historien, 0-5 poäng
Finns det någon information om toppen, Det kan vara såväl kultur- som naturgeografisk information. Sådant förhöjer alltid värdet av vandringen.

Maximalt kan en topp få 20 poäng och minst 0 poäng.